hero

Matematika visiems. 7 klasė. 1 dalis

Matematika visiems. 7 klasė. 1 dalis

2024-06-19
Nacionalinė švietimo agentūra

Švietimo portalo vadovėlių duomenų bazėje pristatomas pagal naujas pagrindinio ugdymo bendrąsias programas parengtas vadovėlis „Matematika visiems. 7 klasė“. Jis yra vadovėlių serijos „Matematika visiems“ tęsinys, jo struktūra identiška: dvi dalys po 6 skyrius kiekvienoje; skyriuje be teorinės medžiagos ir jai įsisavinti skirtų uždavinių, dar pateikti kartojimo uždaviniai, kurių atsakymai yra vadovėlio gale, pasitikrinimo užduotys ir darbui grupėse skirtas uždavinys. Kaip ir visi šios serijos vadovėliai, taip ir šis yra orientuotas į mokinį, mokymosi medžiaga pritaikyta įvairių gebėjimų mokiniams. Autorės stengėsi turinį kuo labiau susieti su šio amžiaus mokinių patirtimis bei realiu gyvenimu. Rengiant vadovėlį buvo stengiamasi kiekvienam mokiniui sudaryti galimybę per matematikos mokymosi turinį ugdytis matematinį ir statistinį raštingumą, mokytis matematiškai samprotauti ir įgytas kompetencijas taikyti kasdienių, realių, aktualių ir mokiniams suprantamų problemų sprendimui.

Daugiau informacijos apie vadovėlius Švietimo portalo vadovėlių duomenų bazėje.