hero

Matematika visiems. Vadovėlis 6 klasei. I dalis

Matematika visiems. Vadovėlis 6 klasei. I dalis

2024-04-15
Nacionalinė švietimo agentūra
Vadovėlis „Matematika visiems.  Vadovėlis 6 klasei“ parengtas pagal atnaujintas pagrindinio ugdymo bendrąsias programas.
Vadovėlis „Matematika visiems.  Vadovėlis 6 klasei“  yra vadovėlio „Matematika visiems. Vadovėlis 5 klasei“ tęsinys, todėl jo struktūra yra analogiška: dvi dalys po 6 skyrius kiekvienoje. Vadovėlyje be teorinės medžiagos ir jai mokytis skirtų uždavinių, dar rasite papildančios medžiagos: kartojimo ir pasitikrinimo užduotis, darbui grupėse skirtus uždavinius ir praktines užduotis. Vadovėlio gale yra pateikti kartojimo uždavinių atsakymai. Šis vadovėlis yra orientuotas į mokinį, mokymosi medžiaga pritaikyta įvairių gebėjimų mokiniams. Autorės stengėsi turinį kuo labiau susieti su šio amžiaus mokinių patirtimis bei realiu gyvenimu. Rengiant vadovėlį buvo stengiamasi kiekvienam mokiniui sudaryti galimybę per matematikos mokymosi turinį ugdytis matematinį ir statistinį raštingumą, mokytis matematiškai samprotauti ir įgytas kompetencijas taikyti kasdienių, realių, aktualių ir mokiniams suprantamų problemų sprendimui.
Šis vadovėlis turi ir elektroninę versiją, kuri yra praturtinta filmuota medžiaga, pagalba mokiniams, interaktyviomis pasitikrinimo užduotimis ir kita.