hero

Mokymosi knyga „Olimpinio ugdymo vadovas. Paryžiaus olimpinės žaidynės 2024“

Mokymosi knyga „Olimpinio ugdymo vadovas. Paryžiaus olimpinės žaidynės 2024“

2024-05-08

Švietimo portale prie metodinės medžiagos pagal dalykus viešinamas naujai išleista mokymosi knyga „Olimpinio ugdymo vadovas. Paryžiaus olimpinės žaidynės 2024“. 

Medžiagą sudaro: knyga, užduotys mokiniams (1priedas), medžiaga mokytojui (2 priedas).

Šia knyga siekiama supažindinti su olimpinio švietimo judėjimu, idėjomis ir ugdyti olimpines bei paralimpines vertybes, kurios svarbios ne tik sporto srityje, bet ir kasdieniame jaunimo gyvenime. Knyga atskleidžia bendrą olimpizmo tikslą – per sportą ugdyti holistinę asmenybę, prisidėti prie tolerantiškos ir atsakingos visuomenės kūrimo, propaguoti žmogaus teises ir vertybes, skatinti jaunus žmones tapti atsakingais pasaulio piliečiais. 

Knygoje pateiktos įvairiausios temos, teorinės, kūrybinės ir praktinės užduotys. Knyga suteiks daugiau galimybių ugdytojui: pristatomos olimpizmo temos gali būti integruojamos į įvairių mokomųjų dalykų turinį, o pedagogui suteikiama laisvė kūrybiškai veikti. Per olimpinį ugdymą analizuojamos įvairios temos: lyčių lygybė, tolerancija, darnus vystymasis ir aplinkosaugos klausimai, socialinės žiniasklaidos vaidmuo olimpinio švietimo sferoje, plačiai aprašoma olimpinio judėjimo istorija, naujos olimpinio sporto šakos. Parengtos užduotys interaktyvios, įtraukiančios, kūrybiškos ir sutelkiančios dėmesį.

Knyga skiriama visiems, besidomintiems vaikų ir jaunimo olimpiniu ugdymu: ja gali naudotis fizinio ugdymo ir sporto specialistai, universitetų, kolegijų studentai, visi pedagogai ir dėstytojai, visuomenės nariai, kuriems aktualūs olimpinio švietimo klausimai. 

Knyga taip pat pasiekiama Švietimo portale prie Fizinio ugdymo, istorijos, geografijos dalykų bendrųjų programų (skiltyje „Ištekliai“).