hero

Nauja skaitmeninė mokymo priemonė ,,Nuotolinio, mišriojo ir hibridinio mokymo(si) pamokų (veiklų) pavyzdžiai su teorine ir metodine medžiaga"

Nauja skaitmeninė mokymo priemonė ,,Nuotolinio, mišriojo ir hibridinio mokymo(si) pamokų (veiklų) pavyzdžiai su teorine ir metodine medžiaga"

2024-06-18
Nacionalinė švietimo agentūra

Nacionalinės švietimo agentūros Edtech centras parengė ir paskelbė naują skaitmeninę mokymo priemonę nuotoliniam, mišriajam ir hibridiniam ugdymui visose klasėse, kurioje šalia mokslinės literatūros analizės ir jos pagrindu parengtais didaktiniais modeliais su metodinėmis rekomendacijomis, pateikta ir metodinė medžiaga mokytojui bei  mokomoji medžiaga mokiniams – ugdomųjų veiklų pavyzdžiai, mokantis nuotoliniu, mišriuoju ir hibridiniu būdais. Siūlomos pamokos (veiklos)  sukurtos remiantis pedagoginiu CAFE (turinys-veiklos-parama-vertinimas) ir technologiniu SAMR (pakeitimas-papildymas-modifikavimas-naujo kūrimas) modeliais. Šių dviejų modelių jungtis sudarė galimybę sukurti originalų nuotolinio, mišriojo ir hibridinio mokymosi veiklų planavimo įrankį – Plan@. Plan@ (Planeta) – tai nuotolinio, mišriojo ir hibridinio mokymo(si) veiklų (pamokų) planavimo įrankio pavadinimo trumpinys, reiškiantis technologijomis grįstą edukacinių veiklų planavimą. Pamokose (veiklose), atpažįstama įprasta pamokos struktūra – planavimas, įgyvendinimas, apibendrinimas bei vertinimas, tačiau ji praturtinta skaitmeninėmis priemonėmis, inovatyviais veiklų organizavimo būdais.  Ši priemonė pasiekiama per šią nuorodą: Nuotolinio, mišriojo ir hibridinio mokymo(si) pamokų (veiklų) pavyzdžiai su teorine ir metodine medžiaga (emokykla.lt)