hero

Reflect vadovėliai anglų kalbai mokytis

Reflect vadovėliai anglų kalbai mokytis

2024-02-26
Nacionalinė švietimo agentūra

Švietimo portalo vadovėlių duomenų bazėje paskelbta informacija apie šešis Reflect serijos ,,Listening and speaking" vadovėlius 5-12 klasėmis ir šešis šios serijos ,,Reading and writting" serijos vadovėlius taip pat 5-12 klasėms pirmajai užsienio (anglų) kalbai mokytis.

Vadovėliai Reflect Listening & Speaking gali būti naudojami kaip pagrindinis vadovėlis arba kaip papildoma akademinė mokymo priemonė klausymo ir kalbėjimo įgūdžių lavinimui, o Reflect Reading & Writing būti naudojami kaip pagrindinis vadovėlis arba kaip papildoma akademinė mokymo priemonė skaitymo ir rašymo įgūdžių lavinimui.  Vadovėliai tinkami ugdyti šio lygio atnaujintoje Bendrojoje programoje numatytas užsienio (anglų) kalbos dalyko ir bendrąsias kompetencijas. Tikslingai orientuoti į akademinių pasiekimų lavinimą. Tai unikalios, inovatyvios mokymo priemonės, kurių turinys ir veikla sudaryta siekiant ugdyti mokinių pasaulinę kompetenciją, socialinį bei emocinį mokymąsi ir įgūdžius, reikalingus XXI amžiuje. Mokiniai skatinami pažinti įvairias idėjas, požiūrius, inicijuojamas jų kritinis mąstymas. Tai atlikdami, mokiniai ugdo savimonę, socialinį sąmoningumą ir savivaldaus mokymosi įgūdžius. Šio vadovėlio kalbinės raiškos elementai atliepia UTA principus.