hero

Spektras 7. Fizikos vadovėlis 7 klasei

Spektras 7. Fizikos vadovėlis 7 klasei

2024-07-02
Nacionalinė švietimo agentūra
Vadovėlių duomenų bazėje pristatomas fizikos vadovėlis 7 klasei ,,Spektras 7". Jame puikiai tarpusavyje siejama teorija ir praktika, kasdienis gyvenimas jungiamas su fizikos eksperimentais. Pagrindinių temų tekstą pagyvina paprasti, iš artimiausios mokinio aplinkos parinkti pavyzdžiai ir aiškios iliustracijos. Jos padeda mokiniams geriau suprasti aptariamus fizikos dėsnius ir gamtos reiškinius.
Rubrikoje ,,Žinynas“ mokiniai ras nemažai papildomos ir įdomios, jų akiratį plečiančios medžiagos. Rubrikoje ,,Išbandyk!“ siūlomi praktiniai bandymai, kurie ugdo mokinių kūrybiškumo, pažinimo, socialines, emocines ir sveikos gyvensenos kompetencijas. Fizikos uždavinių sprendimo pavyzdžiai padės mokiniams geriau suprasti, kaip taikyti formules ar keisti fizikinių dydžių matavimo vienetus. Kiekvienas skyrius baigiamas ,,Santrauka“, kurioje apibendrinama išeita medžiaga, o žinias ir gebėjimus siūloma įsivertinti rubrikoje ,,Pasitikrink“.