hero

Vadovėliai ispanų kalbai mokytis Qué Bien!

Vadovėliai ispanų kalbai mokytis Qué Bien!

2024-07-04
Nacionalinė švietimo agentūra
Švietimo portalo vadovėlių duomenų bazėje pristatomi vadovėlių  komplektai „Qué bien!“ 1;2;3 (5–7 klasės), kurie pritaikyti ir tinka naudoti pagrindiniame ugdyme su mokiniais, kurie ispanų kalbos mokosi pirmus, antrus ir trečius metus. Kiekvieno vadovėlio komplektą sudaro viena įžanginė ir 8 temos bei 4 temos apie skirtingas pasaulio kultūras. Vadovėlių komplektuose pateikta mokymosi medžiaga atitinka užsienio kalbos (antrosios) bendrąją ugdymo programą ir padeda ją įgyvendinti: tenkina bendroje ugdymo programoje atitinkamų pasiekimo sričių (supratimas, raiška, sąveika, tarpininkavimas) ir nurodytų kompetencijų (pažinimo, kūrybiškumo, komunikavimo, skaitmeninė, pilietiškumo, socialinė, emocinė ir sveikos gyvensenos, kultūrinė) ugdymą. Mokinio knygoje kiekviena tema yra suskirstyta į 8 pamokas, kuriose pateiktos ispanų kaip antros užsienio kalbos klausymo, skaitymo, rašymo ir kalbėjimo įgūdžiams lavinti skirtos užduotys.
Pratybų knyga papildo komplektą interaktyviomis užduotimis, kurios gali būti atliekamos tiek spausdintoje knygos versijoje, tiek pasitelkiant skaitmeninę vadovėlio versiją.
Mokytojo knyga-didaktinis gidas padeda mokytojui tinkamai pasiruošti temai ir konkrečiai pamokai, pateikia mokymosi metodų bei kitų naudingų rekomendacijų pamokos organizavimui ir temos pateikimui.