hero

Edukacinis žaidimas, skirtas padėti Ukrainos vaikams

Edukacinis žaidimas, skirtas padėti Ukrainos vaikams

2023-04-26
Nacionalinė švietimo agentūra

Švietimo portale nemokamai skelbiamas skaitmeninių mokymo priemonių sąrašas, kuriame priemonės pateikiamos įvairiais formatais. Sąrašas papildytas nauja nemokama skaitmenine mokymo priemone „Vieningi drauge“, skirta įvairiems dalykams.

Edukacinio žaidimo „Vieningi drauge“ tikslas – padėti Ukrainos vaikams susipažinti su lietuvių kalba, kultūra bei gerinti jų emocinę savijautą. Pagrindinis herojus Cepas kviečia mažuosius ukrainiečius interaktyviai mokytis lietuvių kalbos. Žaidime pateikiamos šešios įtraukčiai svarbios temos: restoranas, parduotuvė, mokykla, ekologija, geografija ir istorija, pagalba ir saugumas. Priemonėje galima rasti nuorodas į interneto puslapius, kurie skirti ukrainiečiams, atvykusiems į Lietuvą. 

Skaitmeninė mokymo priemonė daugiausia skirta 1-8 klasių mokiniams, tačiau gali būti naudinga ir jaunesnio ar vyresnio amžiaus vaikams. Žaidimas tinkamas įvairių dalykų pamokoms: etikai, gamtos mokslams, pielitiškumo pagrindams, psichologijai, lietuvių kalbai ir literatūrai, visuomeniniam ugdymui ir kt.