hero

Nuotoliniai mokymai. Tarpdalykinė integracija su matematika

Nuotoliniai mokymai. Tarpdalykinė integracija su matematika

VšĮ "Švietimo tinklas"
2023-10-23
Bijūnų g., Klaipėda
Bendrosiose programose teigiama, kad „tinkama ugdymo turinio integracija sudaro daugiau galimybių priartinti mokymąsi prie gyvenimo, plėtoti bendrąsias mokinių kompetencijas, pritaikyti užduotis pagal mokinių poreikius, polinkius ir galias, išvengti kartojimosi ir didelių mokymosi krūvių“. Tai itin aktualu ugdymo procesui, todėl yra organizuojami tarpdalykinės integracijos galimybių kursai. Programos naudingumas mokytojams: Programa išmokys mokytojus savo veikloje taikyti efektyvius ugdymo turinio integravimo elementus, kurie leis mažinti mokinių apkrovą. Nuotolinio kurso programa išmokys mokytojus integruoti ugdymo turinį su įvairiais mokomaisiais dalykais. Programa padės pagrįsti, kodėl naudinga mokytojui suvokti integruoto matematikos mokymo svarbą ir bei taikymo metodus, kurių tinkamas individualus pasirinkimas padės pasiekti geresnių rezultatų ugdymo procese dirbant tiek su gabiaisiais, tiek su specialių poreikių mokiniais. Programa reikalinga praktinio aspekto požiūriu: pateikiama daug praktinių idėjų bei integracijos su matematika pavyzdžių, pamokų planų bei kt. galimybių. Pagrindinė tarpdalykinės integracijos paskirtis – parodyti mokiniui, kad tai, ko jis mokomas mokykloje yra bendra visuma, o ne diskretiškų faktų rinkinys. Mokytojai patobulins savo mokymo proceso bei klasės vadybos gebėjimus. Programa skirta matematikos mokytojams.
Papildoma informacija
Programa Apsilankyti puslapyje
Savivaldybė Klaipėdos m. sav.
Kitos sąlygos Mokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas svietimas@tinklas.lt
Koordinatoriaus tel. nr. 868636858
Renginio vieta