hero

Vadovo vaidmuo šiuolaikinėje švietimo įstaigoje

Vadovo vaidmuo šiuolaikinėje švietimo įstaigoje

Molėtų r. švietimo pagalbos tarnyba
2023-09-14
Vilniaus g. 69, Širvintos
Viena iš UNESCO Incheono deklaracijos „Švietimas 2030“ orientacinių strategijų – stiprinti vadovavimą mokykloms, tobulinti mokymą ir mokymąsi (UNESCO, 2016). Mokyklos valdymo kokybė ypač vertinama, siekiant užtikrinti švietimo įstaigų veiklos rezultatų kokybę. Kaip ir daugelyje šalių, taip ir Lietuvoje ieškoma įvairių būdų palaikyti aukštą vadovų profesinio meistriškumo lygį. Šiandieninėje mokykloje vadovui yra keliami itin aukšti standartai: profesionalumas, šiuolaikiškumas, sąmoningumas ir kt. Švietimo įstaigų vadovai nuolat susiduria su globalizacijos iššūkiais, kurie reikalauja lyderio savybių ir gebėjimų. Turėti ne vien tradicinių verslo administratoriaus įgūdžių, bet ir sugebėti balansuoti tarp nuolatinės kaitos, gebėti valdyti netikėtus pokyčius bei užtikrinti stabilumą ir tęstinumą vertybiniu pagrindu, yra išties iššūkis. Esant tokioms sąlygoms, švietimo paslaugų rinkoje yra svarbūs šiuolaikiškai mąstantys vadovai, turintys inovatorišką požiūrį, tvirtą vertybių sistemą, gebantys daryti įtaką kitiems žmonėms ir užtikrinti veiksmingą, išmintingą vadovavimą (Miniotaitė, 2012). Todėl kiekvienam, net ir pačiam geriausiam vadovui, reikalingas nuolatinis asmeninis bei profesinis tobulėjimas ir galimybė mokytis. Šiuo metu Širvintų rajono ugdymo įstaigose dirba naujai konkursus laimėję vadovai. Jiems aktualu ne tik asmeniškai tobulinti profesines lyderystės kompetencijas, bet ir mokytis veikti kartu. Gebėjimas veikti kartu ir bendri susitarimai turi įtakos ugdymo kokybei ir mokinių pažangai. Mūsų rajone ypatingai aktualus mokyklų vadovų bendradarbiavimas, nes mokiniams pereinant iš vienos ugdymo įstaigos į kitą svarbus tęstinumas. Rengdami programą išskyrėme 3 svarbias mūsų vadovams sritis: gebėjimą dirbti komandoje, sėkmingą komunikaciją, lyderystės įtaką mokinių pasiekimams ir pažangai. Kiekvienos srities naujų žinių įtvirtinimui dalyviai gaus individualias savarankiško darbo užduotis, kurias turės atlikti savo ugdymo įstaigų bendruomenėse. Programa skirta mokyklų vadovams, pavaduotojams ugdymui, siekiantiems tobulinti asmeninio efektyvumo, lyderystės, vadovavimo kompetencijas. Programa atitinka vieną iš prioritetinių 2023-2025 m. pedagogų kvalifikacijos tobulinimo sričių: lyderystės ugdymui ir mokymuisi kompetencijų tobulinimas. Darbo formos: seminaras, diskusija, testų atlikimas ir rezultatų aptarimas, dalijimasis patirtimi, metodinė diena, praktinė veikla, savarankiškas darbas, pristatymas, refleksija Programos trukmė – 40 val. (10 val. – teorijos, 22 val. – praktikos ir 8 val. – savarankiško darbo).
Papildoma informacija
Registracija Apsilankyti puslapyje
Savivaldybė Širvintų r. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas b.trotiene@spt.moletai.lt
Koordinatoriaus tel. nr. 867986612
Renginio vieta