hero

Inovacijomis grįstas priešmokyklinis ugdymas: galimybės ir praktika

Inovacijomis grįstas priešmokyklinis ugdymas: galimybės ir praktika

Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnyba
2023-10-02
T. Daugirdo g. 7, Raseiniai
Šia programa siekiama tobulinti priešmokyklinio ugdymo mokytojų bendrąsias ir profesines kompetencijas, padedančias įgyvendinti atnaujintą priešmokyklinio ugdymo turinį. Mokytojams reikalingi gebėjimai analizuoti priešmokyklinio ugdymo programą, kūrybiškai ją taikyti atrenkant ir planuojant ugdomąją veiklą. Siekiant padėti vaikui sėkmingai augti, tobulėti, bręsti, mokytis yra svarbu mokėti vertinti priešmokyklinio amžiaus vaikų daromą pažangą ir pasiekimus, parinkti tinkamus mokymo metodus ir skaitmenines priemones.
Papildoma informacija
Registracija Apsilankyti puslapyje
Savivaldybė Raseinių r. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas saule.sitaviciene@rspt.lt
Koordinatoriaus tel. nr. 860174142
Renginio vieta