hero

Gyvenimo įgūdžiai: nauji horizontai mokytojo kelyje

Gyvenimo įgūdžiai: nauji horizontai mokytojo kelyje

Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centras
2023-11-29
Pakalnės g. 6a, Šiauliai
Mokymų „Gyvenimo įgūdžiai: nauji horizontai mokytojo kelyje“ metu mokytojai tobulins socialinių ir emocinių įgūdžių, konfliktų sprendimo kompetenciją dalyvaudami praktiniuose simuliacijos bei vaidmenų užsiėmimuose. Mokymuose pedagogai mokysis vieni iš kitų ir bendradarbiaudami, dalindamiesi patirtimi ir geriausia praktika. Praktinių veiklų metu mokytojai bus skatinami suprasti mokinių emocinius poreikius ir gebėti teikti emocinį palaikymą, taip pat mokėti efektyviai spręsti konfliktines situacijas klasėje bei valdyti mokinių diskusijas. Kita kompetencija, kurią stiprina mokymai - sveikos gyvensenos ugdymas ir prevencijos programų kūrimas. Mokytojai gali skatinti mokinius kurti projektus, susijusius su sveikos gyvensenos ir prevencijos temomis. Tai leidžia mokiniams taikyti žinias praktikoje, kuriant sveikos mitybos meniu, kūrybines fizinio aktyvumo programas ar net rengiant prevencijos kampanijas. Taip pat yra galimybė mokytojams organizuoti ekskursijas į sveikos gyvensenos susijusias vietas, tokias kaip sveikos mitybos restoranus, sporto kompleksus ar net sveikatos priežiūros įstaigas. Tai padės mokiniams suprasti, kaip galima įgyvendinti sveikos gyvensenos principus praktikoje. Mūsų siūloma programa „Gyvenimo įgūdžiai: nauji horizontai mokytojo kelyje“ sustiprins mokytojų kompetenciją ir savivertę, suteiks jiems efektyvių įrankių ir metodų, kurie padės dirbant su mokiniais praktiškai. Ši programa padės mokytojams įgyti ir pritaikyti naujas žinias socialiniuose, emociniuose ir sveikatos klausimuose, atitinkančias šiuolaikinių mokinių poreikius. Be to, jiems bus lengviau integruoti svarbias temas į savo mokymo planus ir sugebėti efektyviai bendrauti su mokiniais, tėvais ir bendruomene, ypač kai kalbama apie jautrias ir reikšmingas temas. Turėdami šiuos naujus įrankius ir strategijas, mokytojai galės geriau ugdyti mokinių kompetencijas pamokose.
Papildoma informacija
Savivaldybė Šiaulių m. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas jolanta.lembertiene@siauliai.lt
Renginio vieta