hero

Pretendentų į švietimo įstaigų vadovus kompetencijų ugdymasis

Pretendentų į švietimo įstaigų vadovus kompetencijų ugdymasis

Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centras
2024-04-17
Pakalnės g. 6 a, Šiauliai
Mokymų programos turinys grindžiamas realia parama, sudarant sąlygas įgyti žinių ir kompetencijų būsimiems švietimo įstaigų vadovams, įgalinti juos asmeniniam veiksmingumui ir meistriškumui, strateginiam mąstymui ir pokyčių valdymui, strateginiam švietimo įstaigos ir išteklių valdymui, lyderystei mokymui(si). Norėdami užtikrinti žmogiškųjų išteklių pasiūlą, būtina sukurti švietimo įstaigų vadovų rezervą. Telkti lyderystės gebėjimų turinčius atstovus į švietimo įstaigų vadovų rezervą ir padėti jiems pasirengti eiti švietimo įstaigos vadovo pareigas. Programa orientuota į būsimų švietimo lyderių rengimą, jų kompetencijų ugdymą ir vertinimą, sėkmingų lyderystės patirčių perdavimą. Programa skirta pretendentams į švietimo įstaigų vadovų pareigas. Šia programa siekiama supažindinti būsimus švietimo įstaigų vadovus su būtinomis bendrosiomis ir vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijomis.
Papildoma informacija
Savivaldybė Šiaulių m. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas edita.verygiene@siauliai.lt
Renginio vieta