hero

Įtraukusis fizinis ugdymas, taikant netradicinius mokymo(si) metodus

Įtraukusis fizinis ugdymas, taikant netradicinius mokymo(si) metodus

Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centras
2024-06-26
M. Riomerio g., Rokiškis
Nuo 2024 m. rugsėjo įsigalioja Švietimo įstatymo nuostata, įpareigojanti visas privalomą ir visuotinį ugdymą vykdančias švietimo įstaigas priimti ugdyti specialiųjų poreikių vaikus, jei to pageidaus tėvai. Nebelieka galimybės atsisakyti ugdyti specialiųjų poreikių turinčius vaikus, argumentuojant, kad trūksta specialistų ar yra kokių kitų kliūčių. Esant tokioms sąlygoms, fizinio ugdymo pamokos tampa iššūkiu ir specialiųjų poreikių turintiems vaikams, ir jų tėvams, ir patiems pedagogams. Šalies fizinio ugdymo mokytojai tiki, kad turintieji negalią vaikai pajėgūs integruotis į bendrąjį ugdymo procesą, tačiau jiems būtina pritaikyti užduotis, individualiai koreguoti fizinius krūvius atsižvelgiant į ugdytinių fizinę, funkcinę, sveikatos būkles, lėtinius sveikatos sutrikimus, patologijas ir negalias. Lietuvos fizinio ugdymo mokytojų asociacijos atstovų teigimu, su negalią turinčiais vaikais fizinio ugdymo mokytojai bendrojo lavinimo mokyklose dirba taip, kaip išmano, nes nacionaliniu lygmeniu, kaip dirbti su specialiųjų poreikių turinčiais vaikais, fizinio ugdymo mokytojams specifinių mokymų nebuvo organizuota. Tam, kad mokykloje mokiniai per džiaugsmingas patirtis plėtotų savo fizinio aktyvumo motyvaciją ir taip ugdytųsi palankius sveikatai aktyvumo įpročius, būtina rasti naujoviškas technologijas ir metodus, organizuojant įvairias fizinio aktyvumo formas, plačiau taikyti netradicinį fizinio aktyvumo vystymą. Mokytojai, dalyvaudami šioje kvalifikacijos tobulinimo programoje, susipažins su EDEN metodu, juoko joga, diskgolfo žaidimu. Lankydamiesi Šiaulių Santakos ugdymo centre, mokytojai sužinos, kokiais metodais ir būdais yra ugdomi raidos ir mokymosi sunkumų turintys mokiniai, tai padės mokytojams įveikti sunkumus ugdant specialiųjų poreikių vaikus ir pasiekti jų pažangą.
Papildoma informacija
Savivaldybė Rokiškio r. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas info@radviliskiopc.lt
Renginio vieta