hero

New Close-up C1

New Close-up C1

2024-05-23
Nacionalinė švietimo agentūra
Vadovėlių duomenų bazėje pristatoma anglų kalbos vadovėlio New Close-up C1 (National Geographic Learning 2023)  šeštoji dalis. Atnaujintas vadovėlis New Close-up C1 (Advanced) orientuotas į C1 (Įgudęs vartotojas) kalbos mokėjimo lygį ir gali būti naudojamas vidurinio ugdymo pakopoje 12 klasėse (12 mokymo metai). Vadovėlis tinkamas ugdyti šio lygio atnaujintoje Bendrojoje programoje numatytas užsienio (anglų) kalbos dalyko ir bendrąsias kompetencijas.

Tai modernus, turiningas ir turtingas kursas, kuriame pagrindinis dėmesys skiriamas gyvenimui ir gyvenimo įgūdžiams, kad mokiniai įgytų kompetencijų, reikalingų akademiniam ir asmeniniam gyvenimui. Atnaujintas turinys, suderintas su šių dienų paauglių ir jaunimo pasaulėžiūra, skirtas smalsiems šiuolaikiniams paaugliams, trokštantiems įvairesnių ir įdomesnių žinių.

Vadovėlyje pateikta medžiaga išsiskiria unikaliomis ir ryškiomis nuotraukomis bei autentiškais video siužetais. Šis kursas perkelia anglų kalbos mokymąsi į kasdieninį ir realų gyvenimą, per įspūdingą, rūpestingai atrinktą National Geographic medžiagą, kuri moko šiuolaikinius moksleivius mąstyti kritiškai bei lavinti visas keturias kalbines kompetencijas: skaitymą, rašymą, klausymą ir kalbėjimą. Vadovėlio turinys praturtintas skaitmenine mokymo (si) aplinka SPARK, lavinančia skaitmeninės kompetencijos raišką.