hero

Vadovėlių duomenų bazė

Kaip eina laikas? Sausis. 1 klasė. Integruotas vadovėlis „Vaivorykštė“.

Birutė Banevičiūtė, Audronė Correia, Rasa Dikčienė, Malvina Jelinskaitė, Vaidota Macienė, Marija Petravičiūtė, Darutė Pilibavičienė, Giedrė Šliumpienė, Saulius Vilutis, Saulius Žukas, Egidija Žukauskienė
Integruotas vadovėlis 1 klasei, serija „Vaivorykštė“, 5 dalis „Kaip eina laikas? Sausis“.
Išplėsti Suskleisti

Pagrindinis 1 klasei skirtų „Vaivorykštės“ vadovėlių tikslas – integruojant mokomuosius dalykus (visuomeninį ugdymą, gamtos mokslus, lietuvių kalbą, matematiką, dailę, muziką, šokį, teatrą, etiką) ugdyti stiprią, atsakingą, smalsią asmenybę, kuri mokėtų pažinti ir tyrinėti pasaulį pačiais įvairiausiais būdais.    Integruotas vadovėlis atliepia kiekvieno mokomojo dalyko ugdymo programą, siekia joje numatytų tikslų ir uždavinių, didelis dėmesys skiriamas kompetencijų ugdymui.

Sausio mėnesio vadovėlyje „Kaip eina laikas?“ nagrinėjamos trys temos: „Kaip pamatyti laiką? “, „Kaip suprasti laiką?“, „Kaip atpažinti laiką?“. Kiekvieną temą vainikuoja projektas, skatinantis ir mokantis fantazuoti, kurti, bendradarbiauti ir praktiškai pritaikyti įgytas žinias, gebėjimus.

Papildoma informacija

Lietuvoje išleistas vadovėlis
Ugdymo programos pavadinimas:
Pradinio ugdymo programa
Dalykų grupės pavadinimas:
Dorinis ugdymas
Kalbinis ugdymas
Visuomeninis ugdymas
Matematinis, gamtamokslinis ir technologinis ugdymas
Meninis ugdymas
Vadovėlio dalis:
5
Vadovėlio dalių skaičius:
9
Vadovėlio serija:
Vaivorykštė
Vertintojai:
Jolita Kušlikienė, Lilija Norutienė, Jolita Piliponienė
Tinkamumas specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių ugdymui:
Ne
Klasės:
1 klasė
Kalba:
lietuvių
Puslapių skaičius:
160
Pirmojo leidimo metai:
2012
Pakartotinio leidimo metai:
2023
Leidimas:
Vadovėlio atnaujintas leidimas
ISBN:
978-609-470-194-8
Skaitmeninis:
Ne
Teikėjas:
UAB „Baltos lankos Klett“
Teikėjo adresas:
Gedimino pr. 28, LT-01104 Vilnius
Teikėjo telefonas:
+37052080358
Teikėjo el. paštas:
Vadovėlio turinio kokybę patvirtinanti deklaracija ir vertinimas: