hero

Vadovėlių duomenų bazė

Kaip augti sveikam? Kovas. 1 klasė. Integruotas vadovėlis „Vaivorykštė“.

B. Banevičiūtė, A. Correia, R. Dikčienė, M. Jelinskaitė, V. Macienė, M. Petravičiūtė, D. Pilibavičienė, G. Šliumpienė, S. Vilutis, S. Žukas, E. Žukauskienė
Integruotas vadovėlis 1 klasei „Kaip augti sveikam? Kovas“, 7 dalis iš 9, serija „Vaivorykštė“.
Išplėsti Suskleisti

Pagrindinis 1 klasei skirtų „Vaivorykštės“ vadovėlių tikslas – integruojant mokomuosius dalykus (visuomeninį ugdymą, gamtos mokslus, lietuvių kalbą, matematiką, dailę, muziką, šokį, teatrą, etiką) ugdyti stiprią, atsakingą, smalsią asmenybę, kuri mokėtų pažinti ir tyrinėti pasaulį pačiais įvairiausiais būdais.  

Integruotas vadovėlis atliepia kiekvieno mokomojo dalyko ugdymo programą, siekia joje numatytų tikslų ir uždavinių, didelis dėmesys skiriamas kompetencijų ugdymui. Kovo mėnesio vadovėlyje „Kaip augti sveikam?“ nagrinėjamos trys temos: „Kokie mūsų poreikiai?“, „Kaip jaučiamės?“, „Kokie mūsų įpročiai?“. Kiekvieną temą vainikuoja projektas, skatinantis ir mokantis fantazuoti, kurti, bendradarbiauti ir praktiškai pritaikyti įgytas žinias, gebėjimus.

Papildoma informacija

Lietuvoje išleistas vadovėlis
Ugdymo programos pavadinimas:
Pradinio ugdymo programa
Dalykų grupės pavadinimas:
Dorinis ugdymas
Kalbinis ugdymas
Visuomeninis ugdymas
Matematinis, gamtamokslinis ir technologinis ugdymas
Meninis ugdymas
Vadovėlio dalis:
7
Vadovėlio dalių skaičius:
9
Vadovėlio serija:
Vaivorykštė
Vertintojai:
Jolita Kušliekienė, Jolita Piliponienė, Lilija Norutienė
Tinkamumas specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių ugdymui:
Ne
Klasės:
1 klasė
Kalba:
lietuvių
Puslapių skaičius:
160
Pirmojo leidimo metai:
2012
Pakartotinio leidimo metai:
2024
Leidimas:
Vadovėlio atnaujintas leidimas
ISBN:
9786094701986
Skaitmeninis:
Ne
Teikėjas:
UAB „Baltos lankos Klett“
Teikėjo adresas:
Gedimino pr. 28, LT-01104 Vilnius
Teikėjo telefonas:
+37052080358
Teikėjo el. paštas:
Vadovėlio turinio kokybę patvirtinanti deklaracija ir vertinimas: