hero

Tarpdalykinės temos

Pilietinės visuomenės savikūra: Intelektinė nuosavybė

Parsisiųsti sąrašą:

image Pilietinės visuomenės savikūraIntelektinė nuosavybė

Pilietinės visuomenės savikūra 

Padedama mokiniams suvokti save kaip aktyvų pilietinės bendruomenės narį, siekiama ugdyti sąmoningus piliečius, suprantančius savo teises ir pareigas, gebančius konstruktyviai dalyvauti visuomenės ir valstybės gyvenime ir jį tobulinti. Siekiama, kad mokiniai suprastų, jog demokratijos kūrimas šeimoje, bendruomenėje, tautoje, valstybėje, pasaulyje – tai asmeninė ir bendruomeninė kiekvieno iš mūsų pareiga ir atsakomybė. 
Jungiant formalias ir neformalias ugdymo formas, įtraukiant mokinius į praktines pilietines ir socialines veiklas, mėginama pažadinti jaunimo pilietinį potencialą – leisti jam pajusti savo pilietines galias ir sąmoningai jas nukreipti darniai bendruomenei, valstybei kurti, o tuo pačiu suteikti tikro kūrybos džiaugsmo, pilietinės galios ir veikimo prasmės patyrimo. 
Bendruomeniškumas, savanorystė, aktyvus dalyvavimas viešajame gyvenime, demokratinės ir bendražmogiškos vertybės, laisvė, atsakomybė, lyderystė, sveika gyvensena, tautinė savimonė, mokymasis visą gyvenimą, kritinis mąstymas – tai ugdytinos savybės kuriant pilietinę visuomenę. 

Intelektinė nuosavybė 

Intelektinė nuosavybė  – nematerialioji nuosavybė, kuri yra žmogaus dvasinės kūrybos bei protinio darbo rezultatas, proto (intelekto, mąstymo, minties) produktas,  saugomas įstatymo, kaip ir bet kuri kita nuosavybės forma. Intelektinės nuosavybės turinys aiškinamas ir intelektinės nuosavybės supratimas siejamas su realiu gyvenimu susietais intelektinės nuosavybės pažinimo kontekstais, kūrybinės veiklos produktų supratimu, kūrimu, vartojimu, apsauga. 
Šiuolaikinio gyvenimo sąlygomis kasdieniame gyvenime, kaip ir mokymosi procese susiduriame ir naudojamės intelektinės nuosavybės produktais. Intelektinę nuosavybę sudaro: komercinės paslaptys; autorių ir gretutinės teisės; pramoninė nuosavybė (dizainai, prekių ženklai, patentai ir naudingieji modeliai). Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse numatyta, jog civilinių teisių objektas, be kita ko, yra ir intelektinės veiklos rezultatai, todėl korektiškas jų naudojimas ir intelektinės nuosavybės sampratos išmanymas yra privalomas kiekvienam piliečiui. 

Etika

9–10 (I–II gimnazijos) klasių koncentras
Aš ir virtuali bendruomenė. Vizualumo etika.

C4.3. Analizuoja, gilinasi, ieško naujų ir visuotinai priimtinų būdų užtikrinti tiek asmens duomenų ir intelektinės nuosavybės saugumą, tiek ir laisvą keitimąsi duomenimis tarp virtualios bendruomenės narių, o taip pat ir jų saviraiškos laisvę. [...]

Aš ir virtuali bendruomenė.

C4.3. Analizuoja, gilinasi, ieško naujų ir visuotinai priimtinų būdų užtikrinti tiek asmens duomenų ir intelektinės nuosavybės saugumą, tiek ir laisvą keitimąsi duomenimis tarp virtualios bendruomenės narių, o taip pat ir jų saviraiškos laisvę. [...]

III–IV gimnazijos klasių koncentras
Aš ir virtuali bendruomenė. Kaip prisistatau virtualioje erdvėje, socialiniuose tinkluose?

C4.3. [...]Žino ir paiso intelektinės nuosavybės apsaugos principus. [...]

Aš ir virtuali bendruomenė. Kaip užtikrinti žmogaus teises virtualioje erdvėje?

C4.3. [...]Žino ir paiso intelektinės nuosavybės apsaugos principus. [...]

C4.3. Analizuoja, gilinasi, ieško naujų ir visuotinai priimtinų būdų užtikrinti tiek asmens duomenų ir intelektinės nuosavybės saugumą, tiek ir laisvą keitimąsi duomenimis tarp virtualios bendruomenės narių, o taip pat ir jų saviraiškos laisvę. [...]

C4.3. Analizuoja, gilinasi, ieško naujų ir visuotinai priimtinų būdų užtikrinti tiek asmens duomenų ir intelektinės nuosavybės saugumą, tiek ir laisvą keitimąsi duomenimis tarp virtualios bendruomenės narių, o taip pat ir jų saviraiškos laisvę. [...]

C4.3. [...]Žino ir paiso intelektinės nuosavybės apsaugos principus. [...]

C4.3. [...]Žino ir paiso intelektinės nuosavybės apsaugos principus. [...]

Katalikų tikyba

Biblijos svarba ir reikšmė. Kam priklauso Biblijos autoriaus teisės? (Šventieji autoriai (hagiografai), autorystė, autoriaus teisės, intelektinė nuosavybė).[...]

Lietuvių kalba ir literatūra

9–10 (I–II gimnazijos) klasių koncentras
Teksto pobūdis, žanrai ir struktūra.

Teksto pobūdis, žanrai ir struktūra
[...] Mokomasi tinkamai nurodyti informacijos šaltinius, laikomasi autorių teisių reikalavimų.

III–IV gimnazijos klasių koncentras
Rašymo tikslai, adresatai ir komunikavimo situacijos.

Rašymo tikslai, adresatai ir komunikavimo situacijos
[...] nagrinėjami atsakomybės už paskelbtą informaciją klausimai. [...]

Teksto pobūdis, žanrai ir struktūra.

Teksto pobūdis, žanrai ir struktūra. 
[...] Mokomasi tinkamai pateikti nuorodas (pvz., išnašas, nuorodų sąrašus).

Sakytinių tekstų kūrimas.

Sakytinių tekstų kūrimas
[...] Mokomasi tinkamai naudotis citatomis ir nuorodomis. [...]

Teksto stilius ir logika.

Teksto stilius ir logika
[...] Mokomasi skirti citavimą ir perfrazavimą. Cituojama ir perfrazuojama, pagrindžiant teiginius, mokomasi sieti citatą su tekstu.

Teksto pobūdis, žanrai ir struktūra
[...] Mokomasi tinkamai nurodyti informacijos šaltinius, laikomasi autorių teisių reikalavimų.

Rašymo tikslai, adresatai ir komunikavimo situacijos
[...] nagrinėjami atsakomybės už paskelbtą informaciją klausimai. [...]

Teksto pobūdis, žanrai ir struktūra. 
[...] Mokomasi tinkamai pateikti nuorodas (pvz., išnašas, nuorodų sąrašus).

Sakytinių tekstų kūrimas
[...] Mokomasi tinkamai naudotis citatomis ir nuorodomis. [...]

Teksto stilius ir logika
[...] Mokomasi skirti citavimą ir perfrazavimą. Cituojama ir perfrazuojama, pagrindžiant teiginius, mokomasi sieti citatą su tekstu.

Lenkų tautinės mažumos gimtoji kalba ir literatūra

5–6 klasių koncentras
Rašymo technika ir rašyba, teksto pateikimas.

Teksto grafinis apipavidalinimas. 
Tobulinami įgūdžiai nurodyti vaizdinės medžiagos ir citatos autorių ir šaltinį.

7–8 klasių koncentras
Rašymo technika ir rašyba, teksto pateikimas.

Rašymas ir rašyba. Mokomasi rašyti elektroninio ištekliaus, skulptūros, fotografijos bibliografinį aprašymą, sutrumpinimus ir santrumpas, svetimžodžius.

9–10 (I–II gimnazijos) klasių koncentras
Rašymo technika ir rašyba, teksto pateikimas.

Rašymas ir rašyba. Pagal pateiktus pavyzdžius mokomasi šaltinių bibliografinio aprašo. 

Rišlaus teksto kūrimas ir redagavimas.

Teksto kūrimo gebėjimai. Mokomasi tikslingai vartoti […] citatas samprotavimo tekste ir viešojoje kalboje. 

Teksto grafinis apipavidalinimas. 
Tobulinami įgūdžiai nurodyti vaizdinės medžiagos ir citatos autorių ir šaltinį.

Rašymas ir rašyba. Mokomasi rašyti elektroninio ištekliaus, skulptūros, fotografijos bibliografinį aprašymą, sutrumpinimus ir santrumpas, svetimžodžius.

Rašymas ir rašyba. Pagal pateiktus pavyzdžius mokomasi šaltinių bibliografinio aprašo. 

Teksto kūrimo gebėjimai. Mokomasi tikslingai vartoti […] citatas samprotavimo tekste ir viešojoje kalboje. 

Baltarusių tautinės mažumos gimtoji kalba ir literatūra

5–6 klasių koncentras
Rašymo technika ir rašyba, teksto pateikimas.

Teksto grafinis apipavidalinimas. 

Tobulinami įgūdžiai nurodyti vaizdinės medžiagos ir citatos autorių ir šaltinį.

7–8 klasių koncentras
Rašymo technika ir rašyba, teksto pateikimas.

Rašymas ir rašyba. 

Mokomasi rašyti elektroninio ištekliaus, skulptūros, fotografijos bibliografinį aprašymą, sutrumpinimus ir santrumpas, svetimžodžius.

9–10 (I–II gimnazijos) klasių koncentras
Rašymo technika ir rašyba, teksto pateikimas.

Rašymas ir rašyba.

Pagal pateiktus pavyzdžius mokomasi šaltinių bibliografinio aprašo. 

Teksto grafinis apipavidalinimas. 

Tobulinami įgūdžiai nurodyti vaizdinės medžiagos ir citatos autorių ir šaltinį.

Rašymas ir rašyba. 

Mokomasi rašyti elektroninio ištekliaus, skulptūros, fotografijos bibliografinį aprašymą, sutrumpinimus ir santrumpas, svetimžodžius.

Rašymas ir rašyba.

Pagal pateiktus pavyzdžius mokomasi šaltinių bibliografinio aprašo. 

Rusų tautinės mažumos gimtoji kalba ir literatūra

5–6 klasių koncentras
Rašymo technika ir rašyba, teksto pateikimas.

Teksto grafinis apipavidalinimas. 

Tobulinami įgūdžiai nurodyti vaizdinės medžiagos ir citatos autorių ir šaltinį.

7–8 klasių koncentras
Rašymo technika ir rašyba, teksto pateikimas.

Rašymas ir rašyba. 

Mokomasi rašyti elektroninio ištekliaus, skulptūros, fotografijos bibliografinį aprašymą, sutrumpinimus ir santrumpas, svetimžodžius.

9–10 (I–II gimnazijos) klasių koncentras
Rašymo technika ir rašyba, teksto pateikimas.

Rašymas ir rašyba.

Pagal pateiktus pavyzdžius mokomasi šaltinių bibliografinio aprašo. 

Rišlaus teksto kūrimas ir redagavimas.

Teksto kūrimo gebėjimai. 

Mokomasi tikslingai vartoti […] citatas samprotavimo tekste ir viešojoje kalboje. 

Teksto grafinis apipavidalinimas. 

Tobulinami įgūdžiai nurodyti vaizdinės medžiagos ir citatos autorių ir šaltinį.

Rašymas ir rašyba. 

Mokomasi rašyti elektroninio ištekliaus, skulptūros, fotografijos bibliografinį aprašymą, sutrumpinimus ir santrumpas, svetimžodžius.

Rašymas ir rašyba.

Pagal pateiktus pavyzdžius mokomasi šaltinių bibliografinio aprašo. 

Teksto kūrimo gebėjimai. 

Mokomasi tikslingai vartoti […] citatas samprotavimo tekste ir viešojoje kalboje. 

Vokiečių tautinės mažumos gimtoji kalba ir literatūra

5–6 klasių koncentras
Rašymo technika ir rašyba, teksto pateikimas.

Teksto grafinis apipavidalinimas. 
[...] Tobulinami įgūdžiai nurodyti vaizdinės medžiagos ir citatos autorių ir šaltinį.

7–8 klasių koncentras
Rašymo technika ir rašyba, teksto pateikimas.

Rašymas ir rašyba. 
[...] Mokomasi rašyti elektroninio ištekliaus, skulptūros, fotografijos bibliografinį aprašymą, sutrumpinimus ir santrumpas, svetimžodžius. [...]

9–10 (I–II gimnazijos) klasių koncentras
Rašymo technika ir rašyba, teksto pateikimas.

Rašymas ir rašyba
[...] Pagal pateiktus pavyzdžius mokomasi šaltinių bibliografinio aprašo. [...]

Rišlaus teksto kūrimas ir redagavimas.

Teksto kūrimo gebėjimai. 
[...] Mokomasi tikslingai vartoti […] citatas samprotavimo tekste ir viešojoje kalboje. [...]

Teksto grafinis apipavidalinimas. 
[...] Tobulinami įgūdžiai nurodyti vaizdinės medžiagos ir citatos autorių ir šaltinį.

Rašymas ir rašyba. 
[...] Mokomasi rašyti elektroninio ištekliaus, skulptūros, fotografijos bibliografinį aprašymą, sutrumpinimus ir santrumpas, svetimžodžius. [...]

Rašymas ir rašyba
[...] Pagal pateiktus pavyzdžius mokomasi šaltinių bibliografinio aprašo. [...]

Teksto kūrimo gebėjimai. 
[...] Mokomasi tikslingai vartoti […] citatas samprotavimo tekste ir viešojoje kalboje. [...]

Lietuvių gestų kalba

1–2 klasių koncentras
Kurčiųjų bendruomenė ir jos veikla.

C1.1.3. [...] Padedamas moka atsakingai naudotis įvairiomis medijomis.

Lietuvių gestų kalbos elementai, jų ryšiai bei funkcijos.

Lietuvių gestų kalbos elementai, jų ryšiai bei funkcijos. [...] Plėtojamas lietuvių gestų kalbos žodynas. [...]

3–4 klasių koncentras
Kurčiųjų bendruomenė ir jos veikla.

C1.1.3. [...] Mokosi atsakingai naudotis medijomis, supažindinamas su intelektinės nuosavybės sąvoka.

Lietuvių gestų kalbos elementai, jų ryšiai bei funkcijos.

Lietuvių gestų kalbos elementai, jų ryšiai bei funkcijos. [...] Plėtojamas lietuvių gestų kalbos žodynas. [...]

5–6 klasių koncentras
Kurčiųjų bendruomenė ir jos veikla.

C1.1.3. [...] Atsakingai naudojasi medijomis. Nurodo, kaip etiškai ir legaliai vartoti intelektinius kultūros produktus.

Kurčiųjų menas.

C1.1.3. [...] Atsakingai naudojasi medijomis. Nurodo, kaip etiškai ir legaliai vartoti intelektinius kultūros produktus.

Lietuvių gestų kalbos elementai, jų ryšiai bei funkcijos.

Lietuvių gestų kalbos elementai, jų ryšiai bei funkcijos. [...] Plėtojamas lietuvių gestų kalbos žodynas. [...]

Pranešimo lietuvių gestų kalba kūrimas, perteikimas ir komunikacinė sąveika bei pranešimo analizė ir interpretavimas.

Pranešimo lietuvių gestų kalba kūrimas, perteikimas ir komunikacinė sąveika bei pranešimo analizė ir interpretavimas. Informacijos perdavimas [...]. Rengiamas pristatymas. [...] Kalbiniai žaidimai, eksperimentai [...]. Inscenizuojamos, vaidinamos įvairios situacijos (pagal galimybes įrašant). Dalyvaujama pokalbiuose [...] (pasakojama, aiškinama, reiškiama nuomonė). Aiškinamasi dažniau vartojamų sąvokų (ir iš kitų dalykų turinio) prasmė. [...]

7–8 klasių koncentras
Kurčiųjų bendruomenė ir jos veikla.

C1.1.3. [...] Nurodo, kaip etiškai, atsakingai ir legaliai vartoti intelektinius kultūros produktus.

Kurčiųjų menas.

C1.1.3. [...] Nurodo, kaip etiškai, atsakingai ir legaliai vartoti intelektinius kultūros produktus.

Lietuvių gestų kalbos elementai, jų ryšiai bei funkcijos.

Lietuvių gestų kalbos elementai, jų ryšiai bei funkcijos. [...] Plėtojamas lietuvių gestų kalbos žodynas. [...]

Pranešimo lietuvių gestų kalba kūrimas, perteikimas ir komunikacinė sąveika bei pranešimo analizė ir interpretavimas.

Pranešimo lietuvių gestų kalba kūrimas, perteikimas ir komunikacinė sąveika bei pranešimo analizė ir interpretavimas. Gaunama, renkama ir pristatoma informacija nurodytais tikslais [...]. Vertinamas pristatymas. Kritiškas klausymasis. Informacija iš lietuvių gestų kalbos šaltinių. [...] Monologinis kalbėjimas pagal įvestis. Analizuojami ir vertinami įvairūs vaizdo įrašai. Diskutuojama [...] aktualiomis temomis [...]. Interviu pagal pateiktus klausimus. Dalyvaujama viešuose pokalbiuose ar diskusijose. [...]

9–10 (I–II gimnazijos) klasių koncentras
Pranešimo lietuvių gestų kalba kūrimas, perteikimas ir komunikacinė sąveika bei pranešimo analizė ir interpretavimas.

Pranešimo lietuvių gestų kalba kūrimas, perteikimas ir komunikacinė sąveika bei pranešimo analizė ir interpretavimas. Viešasis kalbėjimas. [...] Rengiamas ir pristatomas projektas mažai pažįstamiems adresatams. Diskutuojama įvairiomis temomis [...]. Išsakomos nuomonės, požiūriai, argumentuojama. [...] Interviu pasirinkta tema. Rengiami klausimai, imamas, apibendrinamas ir įvertinamas interviu. Stebimi filmai, bendruomenės renginiai, dokumentinės ir diskusinės televizijos laidos (ar vaizdo įrašai su vertimu) [...]. Kuriami ir skelbiami gestų kalbos tekstai (pavyzdžiui, vaizdo laiškai kitoms mokykloms, interneto svetainėms ar pan.). [...]

Lietuvių gestų kalbos elementai, jų ryšiai bei funkcijos.

Lietuvių gestų kalbos elementai, jų ryšiai bei funkcijos. [...] Plėtojamas lietuvių gestų kalbos žodynas. [...]

Kurčiųjų bendruomenė ir jos veikla.

C1.1.3. [...] Kritiškai vertina medijų kultūrą. Atsakingai ir legaliai vartoja intelektinius kultūros produktus.

Kurčiųjų menas.

C1.1.3. [...] Kritiškai vertina medijų kultūrą. Atsakingai ir legaliai vartoja intelektinius kultūros produktus.

III–IV gimnazijos klasių koncentras
Pranešimo lietuvių gestų kalba kūrimas, perteikimas ir komunikacinė sąveika bei pranešimo analizė ir interpretavimas.

Pranešimo lietuvių gestų kalba kūrimas, perteikimas ir komunikacinė sąveika bei pranešimo analizė ir interpretavimas. Viešasis kalbėjimas. Monologinė kalba. Rengiama kalba. Dalykinis pasisakymas. Diskutuojama socialinėmis ir kultūrinėmis temomis.

Kurčiųjų bendruomenė ir jos veikla. Kurčiųjų istorija.

C1.1.3. [...] Atsakingai ir kritiškai vertina medijas, intelektinių kultūros produktų vartojimą. 

Kurčiųjų bendruomenė ir jos veikla. Kurčiųjų istorija. Kurčneregiai.

C1.1.3. [...] Atsakingai ir kritiškai vertina medijas, intelektinių kultūros produktų vartojimą. 

Kurčiųjų menas.

C1.1.3. [...] Atsakingai ir kritiškai vertina medijas, intelektinių kultūros produktų vartojimą. 

C1.1.3. [...] Padedamas moka atsakingai naudotis įvairiomis medijomis.

Lietuvių gestų kalbos elementai, jų ryšiai bei funkcijos. [...] Plėtojamas lietuvių gestų kalbos žodynas. [...]

C1.1.3. [...] Mokosi atsakingai naudotis medijomis, supažindinamas su intelektinės nuosavybės sąvoka.

Lietuvių gestų kalbos elementai, jų ryšiai bei funkcijos. [...] Plėtojamas lietuvių gestų kalbos žodynas. [...]

C1.1.3. [...] Atsakingai naudojasi medijomis. Nurodo, kaip etiškai ir legaliai vartoti intelektinius kultūros produktus.

C1.1.3. [...] Atsakingai naudojasi medijomis. Nurodo, kaip etiškai ir legaliai vartoti intelektinius kultūros produktus.

Lietuvių gestų kalbos elementai, jų ryšiai bei funkcijos. [...] Plėtojamas lietuvių gestų kalbos žodynas. [...]

Pranešimo lietuvių gestų kalba kūrimas, perteikimas ir komunikacinė sąveika bei pranešimo analizė ir interpretavimas. Informacijos perdavimas [...]. Rengiamas pristatymas. [...] Kalbiniai žaidimai, eksperimentai [...]. Inscenizuojamos, vaidinamos įvairios situacijos (pagal galimybes įrašant). Dalyvaujama pokalbiuose [...] (pasakojama, aiškinama, reiškiama nuomonė). Aiškinamasi dažniau vartojamų sąvokų (ir iš kitų dalykų turinio) prasmė. [...]

C1.1.3. [...] Nurodo, kaip etiškai, atsakingai ir legaliai vartoti intelektinius kultūros produktus.

C1.1.3. [...] Nurodo, kaip etiškai, atsakingai ir legaliai vartoti intelektinius kultūros produktus.

Lietuvių gestų kalbos elementai, jų ryšiai bei funkcijos. [...] Plėtojamas lietuvių gestų kalbos žodynas. [...]

Pranešimo lietuvių gestų kalba kūrimas, perteikimas ir komunikacinė sąveika bei pranešimo analizė ir interpretavimas. Gaunama, renkama ir pristatoma informacija nurodytais tikslais [...]. Vertinamas pristatymas. Kritiškas klausymasis. Informacija iš lietuvių gestų kalbos šaltinių. [...] Monologinis kalbėjimas pagal įvestis. Analizuojami ir vertinami įvairūs vaizdo įrašai. Diskutuojama [...] aktualiomis temomis [...]. Interviu pagal pateiktus klausimus. Dalyvaujama viešuose pokalbiuose ar diskusijose. [...]

Pranešimo lietuvių gestų kalba kūrimas, perteikimas ir komunikacinė sąveika bei pranešimo analizė ir interpretavimas. Viešasis kalbėjimas. [...] Rengiamas ir pristatomas projektas mažai pažįstamiems adresatams. Diskutuojama įvairiomis temomis [...]. Išsakomos nuomonės, požiūriai, argumentuojama. [...] Interviu pasirinkta tema. Rengiami klausimai, imamas, apibendrinamas ir įvertinamas interviu. Stebimi filmai, bendruomenės renginiai, dokumentinės ir diskusinės televizijos laidos (ar vaizdo įrašai su vertimu) [...]. Kuriami ir skelbiami gestų kalbos tekstai (pavyzdžiui, vaizdo laiškai kitoms mokykloms, interneto svetainėms ar pan.). [...]

Lietuvių gestų kalbos elementai, jų ryšiai bei funkcijos. [...] Plėtojamas lietuvių gestų kalbos žodynas. [...]

C1.1.3. [...] Kritiškai vertina medijų kultūrą. Atsakingai ir legaliai vartoja intelektinius kultūros produktus.

C1.1.3. [...] Kritiškai vertina medijų kultūrą. Atsakingai ir legaliai vartoja intelektinius kultūros produktus.

Pranešimo lietuvių gestų kalba kūrimas, perteikimas ir komunikacinė sąveika bei pranešimo analizė ir interpretavimas. Viešasis kalbėjimas. Monologinė kalba. Rengiama kalba. Dalykinis pasisakymas. Diskutuojama socialinėmis ir kultūrinėmis temomis.

C1.1.3. [...] Atsakingai ir kritiškai vertina medijas, intelektinių kultūros produktų vartojimą. 

C1.1.3. [...] Atsakingai ir kritiškai vertina medijas, intelektinių kultūros produktų vartojimą. 

C1.1.3. [...] Atsakingai ir kritiškai vertina medijas, intelektinių kultūros produktų vartojimą. 

Užsienio kalba (pirmoji)

3–4 klasių koncentras
Komunikacija realioje ir skaitmeninėje erdvėje. Medijos ir informacinės technologijos. Pažangios technologijos ir inovacijos.

 Komunikacija realioje ir skaitmeninėje erdvėje. Medijos ir informacinės technologijos. Pažangios technologijos ir inovacijos.

Potemės: pagrindinės mandagumo taisyklės. Susirašinėjimo draugai, ryšiai su bendraamžiais kitose šalyse. Internetas, socialiniai tinklai, atsakingas ir etiškas elgesys virtualioje erdvėje.

5–6 klasių koncentras
Komunikacija realioje ir skaitmeninėje erdvėje. Medijos ir informacinės technologijos. Pažangios technologijos ir inovacijos.

Komunikacija realioje ir skaitmeninėje erdvėje. Medijos ir informacinės technologijos. Pažangios technologijos ir inovacijos.

Potemės: socialinės konvencijos, kūno kalba, emocijų raiška. Bendravimas su bendraamžiais, bendradarbiavimas su mokyklų partnerių bendruomenėmis, projektinė veikla ir pan. Medijos ir informacinės technologijos, atsakingas ir etiškas elgesys virtualioje erdvėje. Pažangios technologijos ir inovacijos pramonėje, paslaugų sferoje, buityje ir pan.

Tarpasmeniniai santykiai su draugais, šeimoje, bendruomenėje, visuomenėje. Demokratija, žmogaus teisės, lygios galimybės.

Tarpasmeniniai santykiai su draugais, šeimoje, bendruomenėje, visuomenėje. Demokratija, žmogaus teisės, lygios galimybės.

Potemės: šeima, giminės, draugai, bendruomenės nariai, santykiai su bendraamžiais ir suaugusiais asmenimis, bendra veikla ir pan. Vaikų teisės ir pareigos.

7–8 klasių koncentras
Profesijos, darbai, karjeros galimybės

Profesijos, darbai, karjeros galimybės.

Potemės: profesijos, darbai. Savanorystė. Įvairių darbuotojų funkcijos, būtini gebėjimai. Asmenybės – įvairių profesijų atstovai.

9–10 (I–II gimnazijos) klasių koncentras
Tarpasmeniniai santykiai su draugais, šeimoje, bendruomenėje, visuomenėje. Demokratija, žmogaus teisės, lygios galimybės.

Tarpasmeniniai santykiai su draugais, šeimoje, bendruomenėje, visuomenėje. Demokratija, žmogaus teisės, lygios galimybės.

Potemės: žmonių bendravimas, santykiai, kartų skirtumai, bendruomenės veikla, pagalba kitiems, savanorystė ir pan. Demokratija šeimoje, mokykloje, bendruomenėje, valstybėje. Žmogaus teisės ir pareigos. Lygios galimybės, pagarba įvairaus amžiaus, rasės, tautybės, lyties tapatybės, turintiems negalią, skirtingų įsitikinimų asmenims ir pan.

Komunikacija realioje ir skaitmeninėje erdvėje. Medijos ir informacinės technologijos. Pažangios technologijos ir inovacijos.

Komunikacija realioje ir skaitmeninėje erdvėje. Medijos ir informacinės technologijos. Pažangios technologijos ir inovacijos.

Potemės: socialinės konvencijos, kūno kalba, emocijų raiška ir pan. Bendravimas su bendraamžiais, bendradarbiavimas su mokyklų partnerių bendruomenėmis, projektinė veikla, tarptautiniai mainai ir pan. Medijos ir informacinės technologijos, atsakingas ir etiškas elgesys virtualioje erdvėje. Medijų raštingumas. Išmaniųjų įrenginių naudojimas mokantis užsienio kalbų. Mokslo pasiekimai, pažangios technologijos ir inovacijos pramonėje, paslaugų srityje, medicinoje, buityje ir pan.

III–IV gimnazijos klasių koncentras
Mokslas, technologijos ir inovacijos.

Mokslas, technologijos ir inovacijos.

Potemės: mokslo pažanga, išradimai, naujos technologijos, jų vaidmuo pramonėje, medicinoje, kasdieniame gyvenime, Lietuvos mokslo pasiekimai ir pan.

 Komunikacija realioje ir skaitmeninėje erdvėje. Medijos ir informacinės technologijos. Pažangios technologijos ir inovacijos.

Potemės: pagrindinės mandagumo taisyklės. Susirašinėjimo draugai, ryšiai su bendraamžiais kitose šalyse. Internetas, socialiniai tinklai, atsakingas ir etiškas elgesys virtualioje erdvėje.

Komunikacija realioje ir skaitmeninėje erdvėje. Medijos ir informacinės technologijos. Pažangios technologijos ir inovacijos.

Potemės: socialinės konvencijos, kūno kalba, emocijų raiška. Bendravimas su bendraamžiais, bendradarbiavimas su mokyklų partnerių bendruomenėmis, projektinė veikla ir pan. Medijos ir informacinės technologijos, atsakingas ir etiškas elgesys virtualioje erdvėje. Pažangios technologijos ir inovacijos pramonėje, paslaugų sferoje, buityje ir pan.

Tarpasmeniniai santykiai su draugais, šeimoje, bendruomenėje, visuomenėje. Demokratija, žmogaus teisės, lygios galimybės.

Potemės: šeima, giminės, draugai, bendruomenės nariai, santykiai su bendraamžiais ir suaugusiais asmenimis, bendra veikla ir pan. Vaikų teisės ir pareigos.

Profesijos, darbai, karjeros galimybės.

Potemės: profesijos, darbai. Savanorystė. Įvairių darbuotojų funkcijos, būtini gebėjimai. Asmenybės – įvairių profesijų atstovai.

Tarpasmeniniai santykiai su draugais, šeimoje, bendruomenėje, visuomenėje. Demokratija, žmogaus teisės, lygios galimybės.

Potemės: žmonių bendravimas, santykiai, kartų skirtumai, bendruomenės veikla, pagalba kitiems, savanorystė ir pan. Demokratija šeimoje, mokykloje, bendruomenėje, valstybėje. Žmogaus teisės ir pareigos. Lygios galimybės, pagarba įvairaus amžiaus, rasės, tautybės, lyties tapatybės, turintiems negalią, skirtingų įsitikinimų asmenims ir pan.

Komunikacija realioje ir skaitmeninėje erdvėje. Medijos ir informacinės technologijos. Pažangios technologijos ir inovacijos.

Potemės: socialinės konvencijos, kūno kalba, emocijų raiška ir pan. Bendravimas su bendraamžiais, bendradarbiavimas su mokyklų partnerių bendruomenėmis, projektinė veikla, tarptautiniai mainai ir pan. Medijos ir informacinės technologijos, atsakingas ir etiškas elgesys virtualioje erdvėje. Medijų raštingumas. Išmaniųjų įrenginių naudojimas mokantis užsienio kalbų. Mokslo pasiekimai, pažangios technologijos ir inovacijos pramonėje, paslaugų srityje, medicinoje, buityje ir pan.

Mokslas, technologijos ir inovacijos.

Potemės: mokslo pažanga, išradimai, naujos technologijos, jų vaidmuo pramonėje, medicinoje, kasdieniame gyvenime, Lietuvos mokslo pasiekimai ir pan.

Užsienio kalba (antroji)

Komunikacija ir medijos (pvz., komunikacija viešoje erdvėje: paslaugos, pirkiniai, aptarnavimas; reklama, reklamos įtaka, taisyklės viešoje erdvėje; šiuolaikinės informavimo ir komunikavimo priemonės, etiškas ir saugus elgesys virtualioje erdvėje).

Pilietiškumo pagrindai

Intelektinė nuosavybė ir autorių teisės. Apibūdinama intelektinės nuosavybės ir autorių teisių samprata, diskutuojama, kodėl svarbu jas užtikrinti.

Teisė

Intelektinė nuosavybė. Aiškinamasi, kaip įstatymai gina intelektinę nuosavybę, kokias turtines ir neturtines teises turi autoriai.

Psichologija

A2.3 Konsultuodamasis nurodo pažinimo procesų lavinimo galimybes. Atskleidžia kūrybinio mąstymo svarbą įprastuose ir naujuose kontekstuose.

Nagrinėjamas mąstymo procesas; kūrybinis mąstymas.

A3.3 Paaiškina asmenybės raidos dėsningumus. Apibūdina motyvacijos prigimtį. Naudodamasis netiesiogiai teikiama pagalba analizuoja savo emocijų ir jausmų įtaką bendravimui, aprašo sau būdingą Aš vaizdą ir savęs vertinimą.

Nagrinėjamas „Aš“ vaizdas. Savęs vertinimas.

Geografinės informacinės sistemos

Ekonomika ir verslumas

24.3.5. [...] Autorių teisių apsauga (produktų, marketingo sprendimų ir pan.), plagijavimas. Efektyvaus bendravimo ir bendradarbiavimo gebėjimai, darbo komandoje, konfliktų valdymo gebėjimų ugdymas(is). Analizuojama, nuo ko priklauso valdymo ir darbo kultūra, kas yra verslo etika, koks etikos ir teisės ryšys. Atsakomybės prisiėmimas kuriamoje MMB. Diskutuojama apie socialinę atsakomybę, etikos kodeksą ir vertybių svarbą organizacijoje.

Informatika

1–2 klasių koncentras
Pažintis su mokymosi programomis ir mobiliosiomis programėlėmis.

Pažintis su mokymosi programomis ir programėlėmis. [...] Aptariama, kada skaitmeniniu turiniu (pvz., muzika, filmais, knygomis, žaidimais, edukacinėmis programomis) galima naudotis nemokamai, o kada – reikia tą skaitmeninę priemonę įsigyti (nusipirkti). [...]

3–4 klasių koncentras
Dalijimasis informacija virtualiojoje erdvėje.

Dalijimasis informacija virtualiojoje erdvėje. [...] Aptariama, kaip atsakingai, teisėtai dalintis sukurta ar surasta informacija. Paaiškinama, kad komercinio ar kitokio autorių teisių apsaugoto turinio įkėlimas ir dalijimasis (virtualiojoje erdvėje) yra neteisėtas.

5–6 klasių koncentras
Autorių teisių paisymas.

Autorių teisių paisymas. Mokomasi teisėtai naudotis interneto ištekliais. [...] atkreipiamas dėmesys, kad atsisiuntimas iš piratinių svetainių ar be autorių teisių turėtojo leidimo yra neteisėtas. Aiškinamasi, kada ir kaip autorių teisėmis saugomą kūrinį (įskaitant kompiuterių programas) galima naudoti, į ką atkreipti dėmesį programų licencijose. [...] mokomasi, kaip nurodyti kūrinio autorių, pavadinimą, sukūrimo ar atnaujinimo datą ir pan. [...]

Teisiniai asmens duomenų naudojimo aspektai.

Teisiniai asmens duomenų naudojimo aspektai. Paaiškinama, kad [...] svetimų kūrinių naudojimas sukelia Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teisines pasekmes ir atsakomybę.

Pažintis su mokymosi programomis ir programėlėmis. [...] Aptariama, kada skaitmeniniu turiniu (pvz., muzika, filmais, knygomis, žaidimais, edukacinėmis programomis) galima naudotis nemokamai, o kada – reikia tą skaitmeninę priemonę įsigyti (nusipirkti). [...]

Dalijimasis informacija virtualiojoje erdvėje. [...] Aptariama, kaip atsakingai, teisėtai dalintis sukurta ar surasta informacija. Paaiškinama, kad komercinio ar kitokio autorių teisių apsaugoto turinio įkėlimas ir dalijimasis (virtualiojoje erdvėje) yra neteisėtas.

Autorių teisių paisymas. Mokomasi teisėtai naudotis interneto ištekliais. [...] atkreipiamas dėmesys, kad atsisiuntimas iš piratinių svetainių ar be autorių teisių turėtojo leidimo yra neteisėtas. Aiškinamasi, kada ir kaip autorių teisėmis saugomą kūrinį (įskaitant kompiuterių programas) galima naudoti, į ką atkreipti dėmesį programų licencijose. [...] mokomasi, kaip nurodyti kūrinio autorių, pavadinimą, sukūrimo ar atnaujinimo datą ir pan. [...]

Teisiniai asmens duomenų naudojimo aspektai. Paaiškinama, kad [...] svetimų kūrinių naudojimas sukelia Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teisines pasekmes ir atsakomybę.

Biologija

7–8 klasių koncentras
Biologijos mokslo pasiekimai.

B4.3. [...] tinkamai cituoja šaltinius, [...]

Biologijos mokslo pasiekimai. [...] Aptariami žymiausi Lietuvos mokslininkai (botanikai, zoologai), jų indėlis į mokslą.

Gamtinė atranka.

B4.3. [...] tinkamai cituoja šaltinius, [...]

9–10 (I–II gimnazijos) klasių koncentras
Žmogaus organizmas kaip įvairių mokslų tyrimo objektas.

B4.3. [...] Ruošdamas pranešimus tinkamai cituoja šaltinius, [...]

Organų donorystė.

B4.3. [...] Ruošdamas pranešimus tinkamai cituoja šaltinius, [...]

Aplinkosauga.

B4.3. [...] Ruošdamas pranešimus tinkamai cituoja šaltinius, [...]

III–IV gimnazijos klasių koncentras
Genetinės modifikacijos ir biotechnologija.

B4.3. [...] Ruošdamas pranešimus tinkamai cituoja šaltinius, vertina jų patikimumą, [...]

Paveldimumas ir kintamumas.

B4.3. [...] Ruošdamas pranešimus tinkamai cituoja šaltinius, vertina jų patikimumą, [...]

Žmogaus veiklos įtaka aplinkai.

B4.3. [...] Ruošdamas pranešimus tinkamai cituoja šaltinius, vertina jų patikimumą, [...]

Evoliucijos procesas.

B4.3. [...] Ruošdamas pranešimus tinkamai cituoja šaltinius, vertina jų patikimumą, [...]

B4.3. [...] tinkamai cituoja šaltinius, [...]

Biologijos mokslo pasiekimai. [...] Aptariami žymiausi Lietuvos mokslininkai (botanikai, zoologai), jų indėlis į mokslą.

B4.3. [...] tinkamai cituoja šaltinius, [...]

B4.3. [...] Ruošdamas pranešimus tinkamai cituoja šaltinius, [...]

B4.3. [...] Ruošdamas pranešimus tinkamai cituoja šaltinius, [...]

B4.3. [...] Ruošdamas pranešimus tinkamai cituoja šaltinius, [...]

B4.3. [...] Ruošdamas pranešimus tinkamai cituoja šaltinius, vertina jų patikimumą, [...]

B4.3. [...] Ruošdamas pranešimus tinkamai cituoja šaltinius, vertina jų patikimumą, [...]

B4.3. [...] Ruošdamas pranešimus tinkamai cituoja šaltinius, vertina jų patikimumą, [...]

B4.3. [...] Ruošdamas pranešimus tinkamai cituoja šaltinius, vertina jų patikimumą, [...]

Astronomija

B4.3. [...] tinkamai cituoja šaltinius. [...]

B4.3. [...] tinkamai cituoja šaltinius. [...]

B4.3. [...] tinkamai cituoja šaltinius. [...]

B4.3. [...] tinkamai cituoja šaltinius. [...]

B4.3. [...] tinkamai cituoja šaltinius. [...]

B4.3. [...] tinkamai cituoja šaltinius. [...]

B4.3. [...] tinkamai cituoja šaltinius. [...]

B4.3. [...] tinkamai cituoja šaltinius. [...]

B4.3. [...] tinkamai cituoja šaltinius. [...]

B4.3. [...] tinkamai cituoja šaltinius. [...]

B4.3. [...] tinkamai cituoja šaltinius. [...]

B4.3. [...] tinkamai cituoja šaltinius. [...]

B4.3. [...] tinkamai cituoja šaltinius. [...]

B4.3. [...] tinkamai cituoja šaltinius. [...]

B4.3. [...] tinkamai cituoja šaltinius. [...]

B4.3. [...] tinkamai cituoja šaltinius. [...]

B4.3. [...] tinkamai cituoja šaltinius. [...]

B4.3. [...] tinkamai cituoja šaltinius. [...]

B4.3. [...] tinkamai cituoja šaltinius. [...]

B4.3. [...] tinkamai cituoja šaltinius. [...]

Gamtos mokslai

B4.3. [...] nurodo informacijos šaltinius.

Žmogaus ir aplinkos dermė. [...] Aiškinamasi, kokią įtaką žmogaus veikla (miestų ir žemės ūkio plėtra, kelių ir automagistralių tiesimas, atliekų gausėjimas) daro aplinkai ir gyviems organizmams, aptariami būdai, mažinantys žmogaus veiklos įtaką buveinėms. Aiškinamasi, kaip žmogus, steigdamas saugomas teritorijas, nustatydamas žvejybos, medžioklės, ūkinės veiklos taisykles rūpinasi biologinės įvairovės išsaugojimu. Mokomasi paaiškinti zoologijos sodų, sėklų bankų svarbą. [...]

Inžinerinės technologijos

[...] inžinerinių sprendimų ar produktų patentai, intelektinės nuosavybės teisė ir apsauga.

[...] analizuojama visa reikalinga informacija, apie kuriamo produkto paskirtį, funkcijas, esamus analogus ir technologinius sprendimus, rinką, legaliai ją naudojamasi kūrybiniame procese [...].

[...] numatomos patentavimo, pritaikymo, priežiūros, supakavimo, informacijos sklaidos, realizacijos, perdirbimo galimybės.

[...] numatomos patentavimo, pritaikymo, priežiūros, supakavimo, informacijos sklaidos, realizacijos, perdirbimo galimybės.

 

Technologijos

3–4 klasių koncentras
Pusgaminio dekoravimas ar marginimas.

[...] Užbaigus praktinius darbus, aptariami savo ir kitų darbų skaitmeninimo, viešinimo, autorystės nurodymo klausimai.

5–6 klasių koncentras
Sveikatai palanki mityba.

[...] Diskutuojama, kaip legaliai su kitais galima dalinantis rasta aktualia informacija

Pasirinkto tekstilės gaminio kūrimas.

[...] Diskutuojama apie savo ir kitų darbų skaitmeninimo, viešinimo, autorystės nurodymo klausimais.

7–8 klasių koncentras
Racionali ir sveikatai palanki mityba.

[...] Įvertina savo ir kitų kurto turinio ar idėjų bei iniciatyvų viešinimo, autorystės nurodymo klausimus, kokia bus šios informacijos tikslinė auditorija, sklaidos kanalai, galimi padariniai.

Lietuvos etnografinių regionų valgiai. Kalendorinių švenčių tradiciniai patiekalai.

[...] aptariamos intelektinės nuosavybės apsaugos problemos.

Tekstilės tradicijos ir jų vieta šiuolaikinėje aplinkoje.

[...] Aptaria intelektinės nuosavybės apsaugą [...].

Elektros ir elektronikos prietaisai, jų paskirtis, raida ir saugi eksploatacija.

[...] Aptariami elektronikos išradimų, inovacijų pavyzdžiai, išradėjai [...], išradimų patentai, intelektinė nuosavybė. 

9–10 (I–II gimnazijos) klasių koncentras
Inovatyvūs, išmanūs, mišrūs pluoštai ir jų savybės.

[...] Diskutuojama [...] intelektinės nuosavybės apsaugos ir su ja susijusiais klausimais.

Rankdarbiai.

[...] Įvertina savo ir kitų kurto rankdarbio (taip pat ir skaitmenio jo atvaizdo) viešinimo, autorystės nurodymo galimybes, alternatyvas, numatant informacijos tikslinę auditoriją, sklaidos kanalus, galimus netinkamos sklaidos padarinius.

Projektavimas ir braižybos pagrindai.

[...] Aptariami inovatyvių sprendimų ir produktų patentai, intelektinės nuosavybės teisės ir apsaugos aspektai [...].

Konstrukcinės medžiagos, jų savybės, panaudojimas.

[...] Aptariami inovatyvių sprendimų ir produktų patentai, intelektinės nuosavybės teisės ir apsaugos aspektai.

Elektroniniai prietaisai, jų paskirtis, raida ir inovacijos.

[...] Aptariami ir palyginami Lietuvoje ir užsienyje kuriamų inovatyvių elektronikos technologijų arba produktų pavyzdžiai (lazeriai, kosmoso technologijos Lietuvoje), išradimų patentai, intelektinės nuosavybės apsauga, teisiniai aspektai. 

Inovacijos ir dizainas.

[...] Aptariama intelektinės nuosavybės apsauga, su ja susiję teisiniai klausimai [...].

[...] Užbaigus praktinius darbus, aptariami savo ir kitų darbų skaitmeninimo, viešinimo, autorystės nurodymo klausimai.

[...] Diskutuojama, kaip legaliai su kitais galima dalinantis rasta aktualia informacija

[...] Diskutuojama apie savo ir kitų darbų skaitmeninimo, viešinimo, autorystės nurodymo klausimais.

[...] Įvertina savo ir kitų kurto turinio ar idėjų bei iniciatyvų viešinimo, autorystės nurodymo klausimus, kokia bus šios informacijos tikslinė auditorija, sklaidos kanalai, galimi padariniai.

[...] aptariamos intelektinės nuosavybės apsaugos problemos.

[...] Aptaria intelektinės nuosavybės apsaugą [...].

[...] Aptariami elektronikos išradimų, inovacijų pavyzdžiai, išradėjai [...], išradimų patentai, intelektinė nuosavybė. 

[...] Diskutuojama [...] intelektinės nuosavybės apsaugos ir su ja susijusiais klausimais.

[...] Įvertina savo ir kitų kurto rankdarbio (taip pat ir skaitmenio jo atvaizdo) viešinimo, autorystės nurodymo galimybes, alternatyvas, numatant informacijos tikslinę auditoriją, sklaidos kanalus, galimus netinkamos sklaidos padarinius.

[...] Aptariami inovatyvių sprendimų ir produktų patentai, intelektinės nuosavybės teisės ir apsaugos aspektai [...].

[...] Aptariami inovatyvių sprendimų ir produktų patentai, intelektinės nuosavybės teisės ir apsaugos aspektai.

[...] Aptariami ir palyginami Lietuvoje ir užsienyje kuriamų inovatyvių elektronikos technologijų arba produktų pavyzdžiai (lazeriai, kosmoso technologijos Lietuvoje), išradimų patentai, intelektinės nuosavybės apsauga, teisiniai aspektai. 

[...] Aptariama intelektinės nuosavybės apsauga, su ja susiję teisiniai klausimai [...].

Muzika

1–2 klasių koncentras
Autorinės dainos.

A2.3. Pasako atliekamą kūrinį. Kūrinį atlieka ritmingai, siekia intonuoti. Muzikuodamas grupėje derinasi prie kitų. Paskatintas išvardija muzikavimo sėkmes ir sunkumus.

Autorinės dainos. Mokosi dainuoti dainos melodiją be žodžių ar su jais, atlieką dainos
ritmą, aptaria dainos literatūrinį tekstą, aptaria kas padeda atskleisti dainos nuotaiką.

9–10 (I–II gimnazijos) klasių koncentras
Folkloro atspindžiai XX amžiaus muzikoje

D2.3. Analizuoja pateiktus ar pasirinktus pasaulio muzikos kultūros reiškinių pavyzdžius, diskutuoja apie skirtingų kultūrų paveldo ir dabartinių tradicijų savitumą, pagarbą jų įvairovei. 

Folkloro atspindžiai XX amžiaus muzikoje. [...] Apibūdinamas ir interpretuojamas visuomenės ryšys su dabarties pilietinės visuomenės savikūra.

A2.3. Pasako atliekamą kūrinį. Kūrinį atlieka ritmingai, siekia intonuoti. Muzikuodamas grupėje derinasi prie kitų. Paskatintas išvardija muzikavimo sėkmes ir sunkumus.

Autorinės dainos. Mokosi dainuoti dainos melodiją be žodžių ar su jais, atlieką dainos
ritmą, aptaria dainos literatūrinį tekstą, aptaria kas padeda atskleisti dainos nuotaiką.

D2.3. Analizuoja pateiktus ar pasirinktus pasaulio muzikos kultūros reiškinių pavyzdžius, diskutuoja apie skirtingų kultūrų paveldo ir dabartinių tradicijų savitumą, pagarbą jų įvairovei. 

Folkloro atspindžiai XX amžiaus muzikoje. [...] Apibūdinamas ir interpretuojamas visuomenės ryšys su dabarties pilietinės visuomenės savikūra.

Dailė

1–2 klasių koncentras
Idealai, vertybės, asmenybės.

Meninės idėjos.

Aptaria kūrybinių idėjų įgyvendinimo būdų įvairovę.

7–8 klasių koncentras
Kultūrinis paveldas

 Kultūrinis paveldas.

[...]. . Dailės kūrinių eksponavimo muziejuose ir dailės parodose ypatumai, informacija apie autorių kūrinius, pateikiama etiketėse ir anotacijose.

9–10 (I–II gimnazijos) klasių koncentras
Dailės rūšys.

Dailės rūšys.

[...] Susipažįstama su šiuolaikinių kūrinių eksponavimo ypatumais, autorių teisių svarba ir reikalavimais.

III–IV gimnazijos klasių koncentras
Dailės rūšys.

 Dailės rūšys

[...]. Tradicinės dailės ir šiuolaikinių kūrinių eksponavimo ypatumų taikymas, autorių teisių reikalavimų paisymas.

Meninės idėjos.

Aptaria kūrybinių idėjų įgyvendinimo būdų įvairovę.

 Kultūrinis paveldas.

[...]. . Dailės kūrinių eksponavimo muziejuose ir dailės parodose ypatumai, informacija apie autorių kūrinius, pateikiama etiketėse ir anotacijose.

Dailės rūšys.

[...] Susipažįstama su šiuolaikinių kūrinių eksponavimo ypatumais, autorių teisių svarba ir reikalavimais.

 Dailės rūšys

[...]. Tradicinės dailės ir šiuolaikinių kūrinių eksponavimo ypatumų taikymas, autorių teisių reikalavimų paisymas.

Teatras

1–2 klasių koncentras
Emocinis poveikis.

 B1.3.  Išvardija labiausiai įsiminusius stebėto teatrinio pavyzdžio elementus (pvz., personažus, scenografijos, kostiumų detales, spalvas, medžiagas, daiktus, objektus ir pan.). 

Emocinis poveikis. [...] Komentuojama ir apibrėžiama intelektinės nuosavybės sąvoka.

3–4 klasių koncentras
Kūrybos priemonės.

B2.3. Išskiria svarbiausią stebėto teatrinio pavyzdžio mintį (idėją).

Kūrybos priemonės. Iš pateiktų pavyzdžių [...] (vaidybą – aktorių darbą; muziką, garsus –kompozitoriaus darbą, scenos apipavidalinimą – scenografo darbą, tekstą – dramaturgo darbą).
Apibrėžiama intelektinės nuosavybės sąvoka.

9–10 (I–II gimnazijos) klasių koncentras
Spektaklio interpretacijos.

B3.3. Diskutuoja apie stebėto teatrinio pavyzdžio originalumą ir meninę vertę.

Spektaklio interpretacijos. [...] Išsiaiškinama, kad spektaklio interpretacija raštu – tai autorinis mokinio darbas, atskleidžiantis ne tik jo spektaklio supratimą, bet ir meninę pajautą, skonį, kultūrą. Apibrėžiama intelektinės nuosavybės sąvoka.

 B1.3.  Išvardija labiausiai įsiminusius stebėto teatrinio pavyzdžio elementus (pvz., personažus, scenografijos, kostiumų detales, spalvas, medžiagas, daiktus, objektus ir pan.). 

Emocinis poveikis. [...] Komentuojama ir apibrėžiama intelektinės nuosavybės sąvoka.

B2.3. Išskiria svarbiausią stebėto teatrinio pavyzdžio mintį (idėją).

Kūrybos priemonės. Iš pateiktų pavyzdžių [...] (vaidybą – aktorių darbą; muziką, garsus –kompozitoriaus darbą, scenos apipavidalinimą – scenografo darbą, tekstą – dramaturgo darbą).
Apibrėžiama intelektinės nuosavybės sąvoka.

B3.3. Diskutuoja apie stebėto teatrinio pavyzdžio originalumą ir meninę vertę.

Spektaklio interpretacijos. [...] Išsiaiškinama, kad spektaklio interpretacija raštu – tai autorinis mokinio darbas, atskleidžiantis ne tik jo spektaklio supratimą, bet ir meninę pajautą, skonį, kultūrą. Apibrėžiama intelektinės nuosavybės sąvoka.

Šokis

Šokio raiškos pristatymas. 

Mokosi individualiai ar su grupe inicijuoti šokio veiklos pristatymą bendruomenės renginyje ir skaitmeninėje erdvėje.

Medijų menas

C3. Susieja medijų meno pažinimą su asmenine patirtimi, poreikiais ir vertybėmis.

Medijų kultūros ir meno socialiniai aspektai – nuo propagandos iki socialinių tinklų. [...] Aiškinami, tiriami medijų meno sociakultūriniai aspektai, etiniai, autorinių teisių aspektai, edukaciniai, pilietiniai aspektai; ekosisteminė sandara ir tinkliška medijų kultūros prigimtis.

C3. Susieja medijų meno pažinimą su asmenine patirtimi, poreikiais ir vertybėmis.

Lietuvos medijų meno kūrėjai. [...] Atliekamos menininkų kūrybos atvejo analizės. Atskleidžiami Lietuvos medijų meno, visuomeniniai, bendruomeniniai, pilietiniai medijų meno aspektai, medijų produkcijos specifika Europos, pasaulinio meno kontekstuose.

Menų istorija

A3. [...] apibūdina ir paaiškina meno epochų ir jos ryškiausių kūrinių bei artefaktų susiformavimo priežastis. Diskutuoja [...] bendražmogiškų vertybių formavimosi kontekste.

Antikinis menas. [...] Apibūdinamas ir interpretuojamas to meto visuomenės ryšys su dabarties pilietinės visuomenės savikūra.

Taikomosios technologijos

Kulinarinis turizmas. [...] Kuria maisto produktus ir paslaugas, gamina patiekalus. Aptaria intelektinės nuosavybės klausimus.

Siūtų tekstilės gaminių asortimentas. [...] Įvardina žinomiausius ir (ar) didžiausią patirtį turinčius tekstilės produktų gamintojus, prekių ženklus, intelektinės nuosavybės apsaugos problemas.

Dailieji amatai ir verslai. [...] Išvardija ir apibūdina gaminių ir (ar) produktų patentavimo, pritaikymo ir realizavimo galimybes, reklamą [...].

Produktą lydinčios informacijos kūrimas. [...] Plėtoja idėjas savo produkto ženklo ar pakuotės kūrimui, informacijos sklaidai.

Gaminio projektavimas. Analizuoja norimo kurti gaminio analogus, kitą reikalingą informaciją, legaliai ją naudoja kūrybiniame projektavimo procese.

Produktą lydinčios informacijos kūrimas. Numato patentavimo, pritaikymo, priežiūros, perdirbimo galimybes, realizacijos būdus. Diskutuoja tinkamo viešinimo įtakos realizacijos sėkmei klausimais. Plėtoja idėjas savo produkto ženklo ar pakuotės kūrimui, informacijos sklaidai.

Gaminių ir (ar) produktų projektavimas. [...] Iš tradicinių ir šiuolaikinių konstrukcijų, estetinių ypatybių turinčių medžiagų projektuoja gaminius ir (ar) produktus, apibūdina ir įvertina patentavimo, pritaikymo, reklamos, realizacijos, perdirbimo galimybes.

Gyvenimo įgūdžiai

5–6 klasių koncentras
Atsakingi sprendimai ir elgesys.

C1.3. Atpažįsta etišką ir neetišką elgesį, argumentuoja, kaip etiškas elgesys bendruomenėje padeda išvengti nesusipratimų.
Mokosi atpažinti neetišką elgesį, diskutuoja apie neetiško elgesio rimtumą (pvz., sukčiavimas, melas, vogimas, plagiatas ir t. t.), mokosi argumentuoti, kaip neetiškas elgesys kenkia pačiam žmogui, bendruomenei ir kaip etiškas elgesys, taisyklių ar susitarimų laikymasis išreiškia asmeniui ar grupei pagarbą ir padeda išvengti nesusipratimų.

Saugus bei sveikas asmuo ir bendruomenė.

D1.3. Analizuoja ir vertina galimus pavojaus šaltinius ir moka saugiai elgtis gresiant ar susidarius ekstremaliajai situacijai. 
Tyrinėja įvairias situacijas ir mokosi atpažinti pavojingas, ekstremalias sveikatai ir gyvybei situacijas [...].

7–8 klasių koncentras
Savęs pažinimas ir asmeniniai tobulėjimo tikslai.

A2.3. Remdamasis savo įgūdžiais, pomėgiais ir asmeninėmis savybėmis numato savo karjeros ir (ar) savanorystės galimybes ir imasi veiksmų jas įgyvendinti.
Mokosi argumentuoti, kaip tinkamas laiko planavimas gali padėti priimti tinkamus sprendimus, analizuojant ir įvardijant stipriuosius ir silpnuosius mokymosi pasiekimus, sukuria kriterijus, kuriais remdamasi(s) pasirenka veiklas, kuriose nori dalyvauti ir tobulinti savo žinias ir gebėjimus.

Atsakingi sprendimai ir elgesys.

C1.3. Paaiškina, kas yra socialinės normos, kaip asmens teisės siejasi su atsakomybėmis ir kaip nustatyti teisių ir atsakomybių ribas.
Diskutuoja apie situacijas, kuriose nėra aiškiai apibrėžtų taisyklių ir kaip visuotinos elgesio normos, bendražmogiškosios vertybės padeda apsispręsti dėl elgesio, diskutuoja ir mokosi argumentuoti, kodėl kiekvienas asmuo ar grupė turi teises, laisves ir kaip nustatytos pagarbios ribos padeda šias teises ir laisves palaikyti. 

9–10 (I–II gimnazijos) klasių koncentras
Savęs pažinimas ir asmeniniai tobulėjimo tikslai.

A2.3. Įvardija savo pomėgius, interesus, asmenybės bruožus, gabumus, kurie reikalingi ateities planams įgyvendinti, planuoja profesinę karjerą ir savanorystės galimybes
Tyrinėdami savo gebėjimus mokosi atpažinti situacijas, kuriose jie negali nieko pakeisti ir kuriose gali daryti įtaką, jas keisti. Reflektuoja ir analizuoja, kaip asmeninės vertybės padeda tobulėti, mokosi analizuoti ir argumentuoti, kaip asmeninės savybės, įgūdžiai padeda stiprinti pasitikėjimą savimi ir išreikšti pagarbą sau. 

Atsakingi sprendimai ir elgesys.

C1.3. Pateikia pavyzdžių, kaip taisyklių, įstatymų pažeidimai daro įtaką aplinkinių gyvenimui, šeimai, bendruomenei, Lietuvai ir pasauliui.
Analizuoja, kokios būna įstatymų, taisyklių apibrėžtos elgesio taisyklės ir kaip jų nesilaikymas arba pažeidimai gali paveikti jų ir aplinkinių gyvenimą, nagrinėdami įvairius pavyzdžius, įvardija savo atsakomybes klasėje, šeimoje, bendruomenėje, Lietuvoje ir pasaulyje.

C1.3. Atpažįsta etišką ir neetišką elgesį, argumentuoja, kaip etiškas elgesys bendruomenėje padeda išvengti nesusipratimų.
Mokosi atpažinti neetišką elgesį, diskutuoja apie neetiško elgesio rimtumą (pvz., sukčiavimas, melas, vogimas, plagiatas ir t. t.), mokosi argumentuoti, kaip neetiškas elgesys kenkia pačiam žmogui, bendruomenei ir kaip etiškas elgesys, taisyklių ar susitarimų laikymasis išreiškia asmeniui ar grupei pagarbą ir padeda išvengti nesusipratimų.

D1.3. Analizuoja ir vertina galimus pavojaus šaltinius ir moka saugiai elgtis gresiant ar susidarius ekstremaliajai situacijai. 
Tyrinėja įvairias situacijas ir mokosi atpažinti pavojingas, ekstremalias sveikatai ir gyvybei situacijas [...].

A2.3. Remdamasis savo įgūdžiais, pomėgiais ir asmeninėmis savybėmis numato savo karjeros ir (ar) savanorystės galimybes ir imasi veiksmų jas įgyvendinti.
Mokosi argumentuoti, kaip tinkamas laiko planavimas gali padėti priimti tinkamus sprendimus, analizuojant ir įvardijant stipriuosius ir silpnuosius mokymosi pasiekimus, sukuria kriterijus, kuriais remdamasi(s) pasirenka veiklas, kuriose nori dalyvauti ir tobulinti savo žinias ir gebėjimus.

C1.3. Paaiškina, kas yra socialinės normos, kaip asmens teisės siejasi su atsakomybėmis ir kaip nustatyti teisių ir atsakomybių ribas.
Diskutuoja apie situacijas, kuriose nėra aiškiai apibrėžtų taisyklių ir kaip visuotinos elgesio normos, bendražmogiškosios vertybės padeda apsispręsti dėl elgesio, diskutuoja ir mokosi argumentuoti, kodėl kiekvienas asmuo ar grupė turi teises, laisves ir kaip nustatytos pagarbios ribos padeda šias teises ir laisves palaikyti. 

A2.3. Įvardija savo pomėgius, interesus, asmenybės bruožus, gabumus, kurie reikalingi ateities planams įgyvendinti, planuoja profesinę karjerą ir savanorystės galimybes
Tyrinėdami savo gebėjimus mokosi atpažinti situacijas, kuriose jie negali nieko pakeisti ir kuriose gali daryti įtaką, jas keisti. Reflektuoja ir analizuoja, kaip asmeninės vertybės padeda tobulėti, mokosi analizuoti ir argumentuoti, kaip asmeninės savybės, įgūdžiai padeda stiprinti pasitikėjimą savimi ir išreikšti pagarbą sau. 

C1.3. Pateikia pavyzdžių, kaip taisyklių, įstatymų pažeidimai daro įtaką aplinkinių gyvenimui, šeimai, bendruomenei, Lietuvai ir pasauliui.
Analizuoja, kokios būna įstatymų, taisyklių apibrėžtos elgesio taisyklės ir kaip jų nesilaikymas arba pažeidimai gali paveikti jų ir aplinkinių gyvenimą, nagrinėdami įvairius pavyzdžius, įvardija savo atsakomybes klasėje, šeimoje, bendruomenėje, Lietuvoje ir pasaulyje.